Voorwaarden

Zoeken

bg menu

Totstandkoming overeenkomst:

Deze levervoorwaarden zijn geldig op het moment dat u via Steenwereld een of meerdere producten bestelt.

Aanbiedingen / Offertes:

Alle aanbiedingen en/of offertes op of via www.steenwereld.nl zijn geheel vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten.

Betaling:

Betalingen dienen altijd te geschieden middels een overboeking naar onze rekening. Betalingsvoorwaarden worden duidelijk vermeld op de factuur. In de regel hanteren we een 30% vooruit betaling, waarbij het restant van 70% binnen 5 werkdagen na levering overgemaakt dient te worden. Bij een volledige vooruitbetaling ontvangt de klant 2% betalingskorting. Bij een buitenlandse (SEPA) betaling dient door de klant gekozen te worden voor "Kosten Opdrachtgever". Indien Steenwereld door de klant of de buitenlandse bank kosten opgelegd worden, zal de levering pas plaats vinden nadat deze kosten door de opdrachtgever voldaan zijn. In enkele gevallen is het mogelijk te leveren onder rembours. Dit moet per situatie beoordeeld worden en geschiedt altijd in overleg met de klant en transporteur.

Prijzen:

Op de offerte worden prijzen, BTW en transport- of afleverkosten duidelijk gespecificeerd. De transportkosten variëren en zijn vaak afhankelijk van hoeveelheid, afstand en leverancier. Voor transportkosten bij levering naar Duitsland zie de Duitse voorwaarden. Prijswijzigingen buiten ons om opgelegd, worden aan de klant doorberekend.

Levertijd:

De verwachte levertijd wordt vermeld op uw factuur. Kan door omstandigheden niet binnen de overeengekomen levertijd geleverd worden zal www.steenwereld.nl u hier van op de hoogte stellen. Uiteraard proberen wij zo kort mogelijke levertijden te hanteren. Afhankelijk van de beschikbare voorraad bedraagt de levertijd ca. 2-3 werkdagen ná opdracht. 

Afbeeldingen en specificaties:

Alle afbeeldingen, tekeningen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. In enkele gevallen zijn er geen productfoto's beschikbaar van de geadverteerde maat/afmeting. Ter illustratie wordt dan een afbeelding gebruikt van hetzelfde product in een andere maat. Bij split en grind worden soms afbeeldingen gebruikt die gemaakt zijn terwijl het product nat is, hierdoor kan het materiaal er vaak wat donkerder en glanzender uitzien dan wanneer het product droog is. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen nimmer aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Er wordt veel zorg besteed aan het verstrekken van actuele en correcte informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. In alle gevallen geldt dat we een bezichtiging aanraden, zodat u het product in "het echt" kunt zien en voelen.

Bedenktijd:

Voor alle overeenkomsten geldt dat zij binnen 14 werkdagen door u kunnen worden ontbonden, de zgn. bedenktijd waarin u gebruik kunt maken van het herroepingsrecht. De bestelde en ontvangen producten dienen echter steeds ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele en onbeschadigde verpakking). Vanaf het moment van ontbinding van de overeenkomst hebt u als consument 14 dagen de tijd het product aan ons te retourneren. De kosten voor het retourtransport zijn voor rekening van de consument. Zodra wij van u een ontbindingsverklaring hebben ontvangen wordt het originele aankoopbedrag (incl. transport) binnen 14 dagen door ons terugbetaald, mits we het geretourneerde product terug ontvangen hebben of u kunt aantonen dat e.e.a. geretourneerd is. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het ontbinden van de order en het verwerken van de retour gestuurde producten.

Kiest u ervoor om slechts een deel van de ontvangen producten te retourneren, dan worden de originele transportkosten niet gerestitutioneerd, enkel het aankoopbedrag van de geretourneerde producten.

Uitgesloten zijn klantspecifiek bestelde (maatwerk e.d.) of per commissie afgepaste goederen.

U kunt hier een modelformulier t.b.v. het ontbinden / herroepen van de overeenkomst downloaden.

Aansprakelijkheid:

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het op onjuiste en/of onveilige manier gebruiken van het door ons geleverde. Wanneer goederen reeds zijn verwerkt, toegepast, gewijzigd of veranderd worden deze beschouwd als aanvaard en zijn reclamaties niet meer mogelijk. De aansprakelijkheid tijdens het transport is voor rekening van www.steenwereld.nl en vervalt op het moment van aflevering aan u. De klant dient rekening te houden met min. 2% snij- en breukverlies. Reclamaties van goederen dienen binnen 7 werkdagen te geschieden, vergezeld van foto's en andere feitelijke aantoonbaarheden waarbij duidelijk zichtbaar is dat het product nog niet uit zijn verpakking is geweest. Afhaalorders dienen tijdens het afhalen op eigen initiatief en op eigen verantwoording bij onze leverancier(s) zelf gecontroleerd te worden. Reclamaties inzake breuk, foutief materiaal, manco's en andere vermeende redenen tot reclameren kunnen na het in ontvangst nemen bij onze leverancier(s) niet meer op Steenwereld nog op deze leverancier(s) verhaald worden.

Toepasselijkheid:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van www.steenwereld.nl. Op diensten geleverd door derden zijn de eigen voorwaarden van de externe partij van toepassing.

Privacy:

www.steenwereld.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van eigen personeel gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan ons. Wij zullen uw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden.

Op Steenwereld.nl wordt u niet gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Dit komt omdat de door ons gebruikte en geplaatste cookies zgn. "functionele" cookies zijn, m.a.w. zonder het gebruik ervan functioneren een aantal zaken niet. U moet hierbij denken aan het registreren van een account of het toevoegen van artikelen aan de winkelwagen alsmede het gehele offerte aanvraagproces.

Wijzigingen voorbehouden:

Technische wijzigingen, maatwijzigingen, modelwijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.