Verwerkingsadviezen Buiten

Zoeken

bg menu

Verwerkings- en onderhoudsadviezen voor bestratingen en terrassen.

Een mooi terras of een speelse bestrating wordt in belangrijke mate bepaald door de uitstraling van het materiaal dat wordt gebruikt. Natuurlijk is de plaatsing en de wijze van verwerken ook een erg belangrijke factor. Hierbij geven wij U enige tips zodat uw terras, oprit of tuinpad er schitterend uit komen te zien. Open de speciale overzichtskaart "Verwerkingsadvies outdoor".

Een goede fundering is de basis van elk project.

De basis van elk terras, oprit of pad wordt gevormd door een degelijke fundering. Een goede fundering bepaalt het eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Doordat iedere situatie echter anders is, wordt het onmogelijk om voor elke mogelijke ondergrond het toepasselijke funderingsadvies te verschaffen. Toch willen wij U graag enkele basisregels meegeven. Hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond, hoe zwaarder en dikker de funderingslaag moet zijn. De meeste funderingen bij particuliere projecten bestaan uit twee lagen. Een onderlaag die bestaat uit grove steenslag of gebroken puin in de maat 20-32 mm. (al dan niet zand/cement gebonden), en een afwerklaag die bestaat uit grof zand of in voorkomend geval met cement gestabiliseerd zand of mortel. De dikte van de onderlaag zal in de praktijk variëren tussen de 15 en 30 cm. De gebruikte materialen voor de onderlaag dienen in ieder geval goed te worden verdicht door aanstampen, trillen of walsen. Daar waar de ondergrond slechts zeer weinig draagkrachtig is, en in die gevallen waar men twijfelt over de draagkracht van de bestaande ondergrond, adviseren wij het gebruik van een geotextiel. Dit kunststof doek moet worden geplaatst onder de funderingsmaterialen, zodat de druk gelijkmatiger wordt verdeeld. Bovendien zorgt een geotextiel ervoor dat de funderingsmaterialen goed gescheiden blijven van de bestaande ondergrond. Een andere basisregel bij funderingen bepaalt dat dunne afwerkingsproducten (bijv. tegels van 1 á 2 cm. dik) een erg stevige fundering vragen, vaak zelfs een massieve betonnen plaat. In dit geval zullen de tegels vaak worden geplaatst in de specie. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Dikke bestratingsstenen bijvoorbeeld, kunnen worden geplaatst op een fundering van enkel goed verdicht grof zand. Tenslotte geldt als basisregel ook, dat de verwachte belasting (druk) de dikte van de fundering bepaalt. Voor een oprit, waar personenwagens overheen moeten, dient de fundering steviger en dikker te zijn, dan voor het tuinpad, dat enkel en alleen gebruikt wordt door voetgangers.

Gemengd verwerken.

Voor het verwerken van de tegels altijd de partij vooraf keuren. Tegels uit diverse dozen, kisten of pallets altijd gemengd verwerken. Ondanks dat keramische tegels volgens een vast recept vervaardigd worden, kunnen er altijd kleine kleurverschillen optreden. Daarbij spreken we bij keramische tegels van een chromatische variatie, uitgedrukt in “V-waarden”. Hoe hoger deze waarde, hoe groter de diversiteit tussen de verscheidene tegels is. Maar ook bij betontegels is het noodzakelijk de tegels te mengen voor een harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen. Met het goed en nauwkeurig verdelen krijgt men het beste resultaat.

Te bestellen hoeveelheden. 

Houdt altijd rekening met breuk- en snijverlies. Hoeveel dit bedraagt is afhankelijk van de tegelmaat en de te bestraten ruimte. Bij een vierkant vlak welk bestraat wordt met kleine vierkante tegels heeft men vaak voldoende aan 2-3% extra tegels. Is het echter een oppervlakte met vele hoekjes en onregelmatige vormen, en gebruikt men dan ook nog grote afmeting tegels, dan hebt u al snel ca. 7% meer nodig. Bij een bijbestelling is het mogelijk dat deze uit een andere partij of lotnummer komen, verschillen in kleur of schakeringen zijn dan niet uit te sluiten. Eventuele beschadigde tegels dient men te gebruiken voor zaagwerk. Overgebleven tegels kunt u als reserve houden. Reeds uitgepakte of zelfs verwerkte tegels worden niet retour genomen.

Dilatatievoegen en afwatering.

Indien bij terrassen de oppervlakte meer dan 15 m² of de lengte meer dan 5 mtr. bedraagt, dient een uitzettingsvoeg voorzien te worden dwars door de fundering (zandbed) en de legmortel. Aan de aansluiting met de gevel voorziet men eveneens een uitzettingsvoeg door het plaatsen van isolatiefoam of een gelijkwaardig product. Alle tegels en bestratingen dienen met een helling van minimaal 1 % (= 1 cm. per mtr.) te worden gelegd om waterophoping op de vloer zo veel mogelijk tegen te gaan. De helling moet zo worden uitgevoerd dat het water van het gebouw wegloopt. De "opsluiting" van de tegels of bestratingsmaterialen garandeert duurzaamheid. Elke tegel of bestratingsmateriaal dient stevig te worden "opgesloten". Vaak wordt met een opsluitband gewerkt. De opsluitband moet hoger zijn dan de dikte van het afwerkproduct. Bij een bestratingssteen van 10 cm. dik bijvoorbeeld, kan een opsluitband worden gebruikt van 15 cm. Vaak kiest men hier voor een betonnen opsluitband. Naast opsluitbanden, wordt er met name bij bestratingen vaak gewerkt met een rollaag in het afwerkmateriaal. Praktisch gezien gebruikt men hier hetzelfde materiaal, maar dan op z'n kant geplaatst. De opsluitbanden of rollagen worden vaak 1 á 2 cm. lager geplaatst dan de bestrating of het tegelwerk zelf.

Plaatsing.

Gebruik bij de plaatsing altijd schone zandsoorten (om vlekvorming te voorkomen) en in voorkomend geval cement van een goede kwaliteit. Wij adviseren het gebruik van Trasscement (minimaal 40% Trasstoeslag) in plaats van reguliere Portlandcement.

Bij bestratingsmaterialen zoals gebakken klinkers en waaltjes worden de stenen tegen elkaar gelegd / bestraat met een kleine voeg. Deze voeg werkt als elastische brug tussen de stenen. Zonder deze voeg, bestaat de kans op randbeschadigingen zodra het oppervlak wordt belast. Bovendien kunnen mogelijke kleine maatverschillen door de voeg worden opgevangen. Hoe grover het materiaal, hoe breder de voeg.

Dunne tegels van 2 á 4 cm. dienen te worden geplaatst in een goed gemengd (mortelmolen) zand / cement mengsel van 1 deel cement met 5 á 6 delen zeer grof gewassen zand of fijne edelsplit. Deze zand / cement mengeling dient zandvochtig zijn. Veel professionele tegelzetters zullen deze laag gebruiken als werklaag, waarbij de tegels uiteindelijk in een dunne specielaag worden geplaatst. Het direct plaatsen van de tegels in het zand / cement mengsel blijft echter ook mogelijk.

Wij adviseren in alle gevallen plaatsing in een laag van verse, niet uitgeharde drainagemortel / monokorn waarbij de tegel op de rugzijde wordt voorzien van een geschikte, flexibele lijm, die als hechtbrug noodzakelijk is.

Voor meer details over de verschillende plaatsing methodes kunt u het volgende schema downloaden: Verwerkingsadvies Outdoor.

Invegen en voegen.

Bij bestratingen zijn schoon zand of split geschikte voegmaterialen (zand 0-2 mm. tot 0-4 mm., split 1-3 mm. tot 2-5 mm.). Vul de voegen vóór het aftrillen van de bestrating. Na het aftrillen, zal een tweede vulling van de voegen noodzakelijk zijn. Let hierbij op dat de trilplaat van de trilmachine schoon is. De voegen bij tegels kunnen worden gevuld met split of een voegspecie. Bij gebruik van voegspecie, moet de voegbreedte minimaal 5 mm. bedragen. Vanzelfsprekend dient u ervoor te zorgen, dat de gebruikte voegspecie geschikt is voor het gebruik buitenshuis. Wij raden kant-en-klare Ardex Ardurit GK voegspecies aan. Deze voegspecie levert een zeer harde en erg fraaie voeg op. Bij gebruik van deze kant-en-klare voegspecies, dienen de tegels, gedurende en onmiddellijk na de verwerking, goed schoon te worden gemaakt. Dit schoonmaken is zeer noodzakelijk, om mogelijke resten van voegspecie bovenop de tegels te verwijderen.

Wat u moet weten over keramische vloertegels.

Keramische tegels in 2 cm dikte, vormen een nieuwe trend in bestratingsmaterialen voor tuin en park. Omdat het een relatief nieuwe ontwikkeling betreft, zijn veel particulieren, hoveniers én groothandelaren niet bekend met een aantal specifieke aandachtspunten die bij keramiek in acht genomen moeten worden. Voor interieur toepassingen is keramiek al compleet ingeburgerd en daar zijn onderstaande aandachtspunten bekend en volledig geaccepteerd. Voor specialisten in tuintoepassingen, zullen sommige zaken echter nieuw zijn.

 • Losse monsters of getoonde vlakken in een showtuin geven slechts een goede indicatie over kleur en structuur. Net als bij natuursteen kan elke levering op deze punten verschillen.
 • Het verdient daarom aanbeveling de benodigde hoeveelheid in één keer te bestellen. Bij nalevering kan het voorkomen dat dezelfde tint uit dezelfde productiecharge niet meer voorradig is.
 • Door de gebruikte druktechnieken, kan het voorkomen dat van korte afstand, een raster, pixels of streepjes zichtbaar zijn. Dit is een normaal fenomeen dat moet worden geaccepteerd. In het algemeen kan men sowieso stellen dat het oppervlak van tegels moet worden beoordeeld vanaf ooghoogte.
 • Bij iedere productie probeert men de “moedertegel” zo goed mogelijk te benaderen. In de praktijk betekent dit echter dat er per productierun altijd kleine verschillen waarneembaar zijn met een eerdere productierun, zelfs als tintnummers identiek zijn. Een nalevering van exact dezelfde kleur is in de praktijk dus bijna niet mogelijk. Eerste vereiste is in ieder geval dat u het tintnummer dat op de verpakking vermeld staat, bewaart.
 • Bij veel series is getracht natuursteen te imiteren. Dat betekent dat men door verschillende structuren en verschillende designs een variabel en natuurlijk beeld tracht te creëren. Het verkopen van grote oppervlakken op basis van 1 tegel is derhalve een risico. 

Er zijn uiteraard verschillende leveranciers van keramiek voor buitentoepassingen. Om u enige houvast te geven op welke zaken u moet letten bij de selectie van de juiste leverancier, geven we u hierbij enkele aanknopingspunten:

 • De meeste tegels worden geproduceerd met een dun laagje glazuur op een zgn. “scherf” uit klei. Als deze scherf of “body“ is ingekleurd tot een massa die nagenoeg dezelfde kleur heeft als de kleur van de glazuur, noemen we dit “coloured body”. Mocht door onvoorziene omstandigheden de glazuur beschadigd raken en een klein stukje van de tegel springen, dan valt dit bij een goede coloured body nauwelijks op. Indien de scherf niet zou zijn ingekleurd en gewoon licht van kleur zou zijn, zou dat natuurlijk wel opvallen. Het inkleuren van de scherf zorgt voor meerkosten en sommige leveranciers kiezen er daarom voor, niet of nauwelijks in te kleuren.
 • Er wordt gesproken over 2 cm dikke tegels. Er zijn echter ook fabrikanten die 17, 18 of 19 mm. leveren. Dit zou een prijsverschil kunnen verklaren.
 • Een keramische tegel kan pas als "gres porcelanato" geclassificeerd worden als de wateropname minder dan 0,5% is.
 • Een groot aantal tegels is gerectificeerd. Dat betekent dat de oppervlaktemaat 100% nauwkeurig is. We hebben echter ook tegels in ons assortiment die niet gerectificeerd zijn, met mogelijke maatverschillen. Uiteraard kan dit een verklaring zijn voor mogelijke prijsverschillen. Per tegel staat vermeld of deze al dan niet gerectificeerd is. Een gerectificeerde tegel geeft na verlegging een strak, modern resultaat. Een niet gerectificeerde tegel wordt vaak gebruikt bij meer authentiek ogende tegels en wordt in de regel verwerkt met een iets bredere voeg. Met name ook bij (Romaanse) verbanden.
 • Een deel van onze collectie is verpakt in houten kisten, net zoals natuursteen. Dit heeft als voordeel dat de producten lange tijd buiten kunnen worden opgeslagen. De meeste concurrenten kiezen voor een goedkopere oplossing door te verpakken in kartonnen dozen.
 • Onze collectie is onder normale omstandigheden uit voorraad leverbaar. Dat betekent dat u snel over uw bestellingen kunt beschikken.

Groene aanslag.

Gebruik hiervoor 2 maal per jaar een groene aanslagverwijderaar, antimos of algendood. Dit werkt ook preventief.

Keramische tegels zullen minder snel vervuilen doordat deze een compactere structuur hebben. Bovenstaande middelen kunnen echter veilig gebruikt worden.                                     

Tegels reinigen.

Betontegels zijn vaak af fabriek geïmpregneerd en behoeven weinig onderhoud. Houdt er echter rekening mee dat u de tegels nooit schoonmaakt met een hoge druk reiniger. De hoge puntbelasting beschadigt de structuur en oppervlakte van de steen waardoor deze steeds sneller zal gaan vervuilen. Wilt u deze sierbestrating schoonhouden dan zijn hier in de vakhandel geschikte middelen voor te krijgen. Schrobben met groene zeep is af te raden, hierdoor worden lagen met zeepresten opgebouwd waardoor de tegels er grauw en dof uit gaan zien. Schrob liever met een edelzeep. Gebruik ook nooit een schoonmaakmiddel welk zuurhoudend is. Zuren tasten de kristallijne kalkverbindingen aan en beschadigen beton in hoge mate.

Keramische tegels kunnen echter prima met een hoge druk reiniger schoon gespoten worden en zijn in hoge mate bestand tegen inwerking van zuren!

Beschermen.                                                                                                                   

Per toepassing zijn er verschillende producten verkrijgbaar. Let er in ieder geval op dat de impregnering niet te dikte wordt aangebracht en bij voorkeur met een pluisvrije doek aanbrengen. Bij het gebruik van kleurverdiepende impregnering kan er meer krasvorming ontstaan omdat er een laag op de tegel wordt aangebracht.

Keramische tegels hoeven en kunnen niet geïmpregneerd worden.

Bovenstaande adviezen kunnen nooit tot enige aansprakelijkheid van Steenwereld leiden, wanneer na verwerking klachten bestaan of ontstaan. Voor ieder middel geldt dat u dit het eerst op een onopvallend stukje tegel uitprobeert. Lees altijd goed de aanwijzingen van de fabrikant en volg deze op.